Bug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม - ค่ายธรรมะเยาวชนครั้งที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2557
         
   
         
         
   
         
กิจกรรม - ค่ายธรรมะเยาวชนครั้งที่ 5 เดือน มีนาคม 2557
         
   
         
         
   
         
กิจกรรม - คอร์สปฏิบัติธรรมครั้งที่ 3 เดือน มีนาคม 2557
         
   
         
กิจกรรม - ค่ายธรรมะเยาวชนครั้งที่ 5 เดือน มีนาคม 2557
         
   
         
         
   
         
กิจกรรม - คอร์สปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 8 เจริญจิตภาวนา (ปิดวาจา) เดือนกันยายน 2556
         
   
         
         
     
         
กิจกรรม - ค่ายธรรมะเยาวชนครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2556
         
   
         
         
   
         
กิจกรรม - ค่ายธรรมะเยาวชนครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2556
         
   
         
         
   
         
กิจกรรม - ค่ายธรรมะเยาวชนครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2556
         
   
         
กิจกรรม - คอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน เดือนกุมภาพันธ์ 2556
         
   
         
กิจกรรม - คอร์สเพื่อสุขภาพจากต้นตระกูลหมอไทย#2 เดือนกุมภาพันธ์ 2556
         
   
         
         
   
         
กิจกรรม - สวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร 2556
         
   
         
         
   
         
กิจกรรม - มินิคอนเสิร์ตโดยคุณปั่น ไพบูลย์เกียรติ์ เขียวแก้ว
         
   
         
         
   
         
กิจกรรม - โยคะรับอรุณ
         
   
         
         
   
         
กิจกรรม - คอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน
         
   
         
กิจกรรม - คอร์สเพื่อสุขภาพจากต้นตระกูลหมอไทย
         
     
         
กิจกรรม - คอร์ส IT DIY
         
     
         

 

 

 

เครือข่าย

       

Contact Us

สำนักงานขายกรุงเทพ
Tel: 02-619-6655, 02-619-7447
Fax: 02-619-6655
( 9.00 - 18.00 น. วันอังคาร - อาทิตย์ )

Email: theturtlehut@hotmail.com

: พิมพ์ The Turtle Hut 

ที่ตั้งรีสอร์ต เขาค้อ
Tel: 056-750-075